Photography Catalog

การปลูกผักกินเองที่บ้านทำให้เรามีผักอร่อย ๆ ที่สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและดีต่อสุขภาพ 🌱แต่ขั้นตอนของการเพาะเมล็ดผักนั้นก็ต้องใช้กระถางเพาะพลาสติกในการช่วยเพาะต้นกล้าก่อนนำไปลงแปลงปลูก ซึ่งกระถางเพาะพลาสติกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแข็งแรงกรอบและแตกหักง่ายมาก ทำให้ต้องเสียเงินซื้อใหม่บ่อยครั้ง และเกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก

ที่บ้านเราจึงมีไอเดียในการใช้ “กระดาษเหลือใช้” 🪴อย่างปฎิทินในปีเก่าๆ มาพับเป็นกระถางเพาะต้นกล้าแทนการใช้กระถางเพาะพลาสติก ซึ่งด้ผลดีมากๆ เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะจากกระดาษภายในบ้าน ประหยัดเงินซื้อกระถางเพาะพลาสติก และไม่เกิดการสร้างขยะจากพลาสติกแล้ว ยังลดขั้นตอนการเพาะปลูกได้อย่างมาก เพราะระหว่างที่เราเพาะต้นกล้าน้ำที่รดลงในกระถางทุกวันจะทำให้กระดาษเริ่มอ่อนตัว และเมื่อครบ 2 สัปดาห์ก็สามารถยกทั้งกระถางไปวางในแปลงปลูกได้เลย รากของต้นผักก็จะค่อยๆแทงออกมาจากกระถาง 🥬และตัวกระถางกระดาษก็จะค่อย ๆ ย่อยสลายไป♻️

กระถางกระดาษเพาะต้นกล้า
💚การลดขยะจากกระดาษภายในบ้าน
💚ประหยัดค่าใช้จ่าย
💚ลดการสร้างขยะจากพลาสติก
💚ลดขั้นตอนการเพาะปลูก

จุดประกายความคิด สร้างมิตรร่วมกันดูแลรักษา
อันเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน
ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งอื่นๆในระบบธรรมชาติมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงพึ่งพากันและกันอย่างสมดุล

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

มื้อเที่ยงที่ห่อมาจากบ้าน

เป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายกับเจ้าไข่ดาวทอดที่กอดกันเป็นทรงสี่เหลี่ยม ข้าวสวยปริมาณพอดีกัน ในกล่องข้าวสีฟาง มีกาแฟเอสเปรสโซ่ดับเบิ้ลช็อต เป็นเพื่อนปลุกจากความง่วงที่มักจะคืบคลานยามบ่าย
ภาชนะทั้งสองนี้สามารถใช้ซ้ำได้อีกนาน เป็นการลดขยะพลาสติกและโฟม ที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้อยปี
เริ่มต้นลดขยะง่ายๆที่ตัวเรา เริ่มเลย ไม่ต้องรอ ✓

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH
#TaiwanExcellence #EverydayExcellence

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด ซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กังหันวิดน้ำโดยใช้แรงจากกระแสน้ำที่ไหลผ่าน ออกแรงขับเคลื่อน เป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

..ตะเกียงโซล่าเซลล์ลดพลังงานช่วยโลก
..สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าและถ่านได้ ซึ่งตะเกียงโซล่าเซลล์นี้สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งมีสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้านบนของตะเกียง ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้ค่ะ

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เป็นพลังงาน ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป
จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและไม่สร้างมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะ

ทุกวันนี้พลังงานโซล่าเซลล์สามารถ ใช้ กับบ้านเรือน ,โรงงาน, อื่นๆอีกมากมาย เพราะประหยัดไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้เยอะเลย
ถ้าประชากรบนโลกมาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้พลังงานทดแทนได้มากเท่าไหร่
ทรัพยากรบนโลกจะอยู่กับเราได้อีกนาน และโลกจะน่าอยู่อีกเยอะเลยค่ะ 🌱🍂❤️🥰

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

..ขวดแก้วที่ใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถรีไซเคิลได้ โดยการบดหลอมขึ้นรูปใหม่ แม้การทิ้งหรือแยกถัง เก็บขายของเก่า ชั่งกิโล ก็มีประโยชน์มาก สิ่งเล็กๆที่ช่วยโลกได้เยอะ

.. ขบวนการหลอมขึ้นรูปใหม่ สามารถขจัด ขยะได้เป็นปีหลายหมื่น แสน ล้านตัน เมื่อเทียบกับประชากรโลกที่ใช้แก้ว เป็นวัสดุ ในการใส่อาหาร เครื่องดื่ม ที่ทิ้งในวันๆหนึ่ง

ช่วยโลกโดยการแยกแก้วใส่ถัง หรือเก็บขาย เพราะส่วนนั้น จะนำไปหลอมขึ้นรูปใหม่ครับ มากกว่าการทิ้งโดยสูญเปล่า

มาช่วยโลก รักษ์โลก ลดทรัพยากร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
“เพราะทุกอย่างเริ่มต้นได้ จากสิ่งใกล้ตัว” 🥰🌱🍂

#เศษแก้วรักษ์โลก #ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

จากปัญหาภาวะโลกร้อนและการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจาก การปล่อบก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศที่มากเกินไป การปลูกป่าโดยเฉพาะ ป่าชายเลนถือเป็นความหวังสำคัญในการนำมาใช้แลกเปลี่ยนคาร์บอน หรือใช้ในการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราสามารถช่วยกันลดโลกร้อนได้ โดยการช่วยกันปลูกต้นไม้ และอนุรักป่าชายเลนให้มากๆ เพราะเป็นป่าที่ช่วยลดโลกร้อนได้ดีที่สุด

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

เราเป็นคนชอบพื้นที่สีเขียวมากๆ ในทุกๆปี เราพยายามเอาตัวเอง และครอบครัวเข้าไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้ได้มากที่สุด มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าธรรมชาติยังคงอยู่กับเราเสมอ และพร้อมที่จะฮีลพลังให้กับคนที่หมดไฟในการใช้ชีวิตได้ บางคนก็หลีกหนีความวุ่นวายจากในเมือง เพื่อมานอนฟังเสียงนก เสียงน้ำไหล เสรยงน้ำตก เสียงจากป่า มันฮีลใจได้จริงๆค่ะ ถ้าถามว่าการเข้าป่านั้นช่วยสร้างความรับรู้ และจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างไร? เราขอตอบว่าช่วยได้จริงๆนะ มันทำให้ผู้คนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราควรหวงแหนและอนุรักษ์มากที่สุดก็คือป่าและเขา สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา ทุกวันนี้โลกทุกทำลาย และถูกหลงลืมไปเยอะแล้ว การที่ทุกวันนี้ยังมีผืนป่า มีพื้นที่ให้เราได้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยังมีอยู่มากมายในประเทศไทยของเรา ถ้าผู้คนหันมาเที่ยวเชิงนี้กันมากขึ้น ก็จะเป็นเหมือนกับการกระตุ้นจิตสำนึกในการรักธรรมชาติ และรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 💚💚💚

“เพราะทุกอย่างเริ่มต้นได้..จากสิ่งใกล้ตัว” เริ่มต้นได้จากตัวเรา เรามาบอกลูกหลานของเรา ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะ 😇🙏🏻💚🌱

#ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

Rangwat Sane

ไม่ว่าจะประเทศใหน ภาครัฐมักจะมีการพัฒนาพื้นที่สีเขียวขึ้นมา เพราะว่ามันเป็นการกรองอากาศ พื้นที่ได้ออกกำลังกาย สังสรรค์ พบปะพูดคุยกัน ประชาชนทั่วไปก็ควรมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาไม่ให้สิ่งที่ภาครัฐทำมันเสียไปเพื่อลูกหลานของเราเอง #ecolivingexcellence #TaiwanExcellenceTH

ไอเดียที่เราช่วยโลกได้

Eco Living คือการใช้ชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ดี ที่มีส่วนช่วยลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เพิ่มจำนวนขยะ ทำลายสิ่งแวดล้อม เรามีส่วนช่วยได้อย่างไร ? เราสามารถช่วยกันออกแบบกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อฟื้นคืนธรรมชาติให้แข็งแรงได้ โดยอาจเริ่มจาก

i11

พกกระติก
กระบอกน้ำของ

i2

พกถุงผ้า
หรือ งดรับถุงพลาสติก

i3

ปิดก้อกน้ำ
เมื่อไม่ได้ใช้

i4

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ด้วยการปลูกต้นไม้

i5

เดินทางเดียวกัน
ไปด้วยกัน

i6

เก็บฝาขวดน้ำ
เพื่อนำไป Recycle

สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่จะช่วยให้เรามีส่วนช่วยโลกใบนี้ได้ แต่ถ้าคุณอยาก challenge มากกว่านี้ แนะนำลองใช้ตาราง 30 days Eco Lifestyle Challenge เล่นดูกับเพื่อนๆ ได้เลย

เกี่ยวกับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (Taiwan Excellence Award) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)

ในทุกปีจะมีการดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ “มีคุณค่าในด้านนวัตกรรม” โดยมีกลไกการคัดเลือกที่เข้มงวดใน 4 หัวข้อสำคัญอันได้แก่ “การวิจัยและการพัฒนา” “การออกแบบ” “คุณภาพ” และ “การตลาด” อีกทั้งยังต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ “ผลิตในไต้หวัน” อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวันถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของไต้หวัน ศูนย์การค้าไต้หวันจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการส่งเสริมและการผลักดันออกสู่ตลาดโลก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมของไต้หวัน

Ad by BOFT

Copyright © 2022 Taiwanexcellenceth

ติดต่อเราได้ที่ Facebook หรือ LINE @taiwanexcellenceTH

Powered by I2E Marketing Co., Ltd.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า