เกี่ยวกับกิจกรรม

     เพราะเราอารมณ์ขันสามารถดึงดูดความสนใจของทุกคนได้ เพราะเสียงหัวเราะนั้นจะช่วยให้หลั่งสารเอ็นโดรฟินซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกดี และสามารถเป็นพลังในการแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนอื่นได้

     ดังนั้น การใช้อารมณ์ขัน เสียงหัวเราะในวิธีการที่สร้างสรรค์ผ่านโซเชียลมีเดียดิจิทัล จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ทรงพลัง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจระหว่าง Taiwan Excellence และทุกคนได้ จึงขอเชิญชวนผู้ติดตามของเรา และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมสร้างวิดีโอสั้น ๆ หรือที่เรียกว่า “Reels” เพื่อแสดงสีหน้า อารมณ์ ท่าทาง ของพวกคุณเมื่อได้เห็นผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ที่ได้รับการคัดสรรทั้ง 12 รายการผ่านกิจกรรม Share Your Expression with Taiwan Excellence

ระยะเวลากิจกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

○ เปิดให้แฟนเพจ Taiwan Excellence และประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ หรืออาชีพใด ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมได้
○ สำหรับคนที่อายุไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หากตรวจพบว่าอายุไม่ถึงและไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
○ เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
○ รับสมัครเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น
○ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัญชี Facebook หรือ Facebook Page ของตัวเอง และสมัครได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

กฏกติกาในการ
เข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงคลิปเดียวเท่านั้น 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนผ่าน Google Form และกรอกข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแนบลิงก์ของ Facebook ไปยังวิดีโอ Reels ในแบบฟอร์มการสมัคร

4. ความยาวของคลิปวิดีโอ Reels ไม่ควรเกิน 15 วินาที สามารถถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ
   สมาร์ทโฟน และเปิดให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ

   *จำเป็นต้องมี Logo Taiwan Excellence ในคลิปด้วย* 

5. คลิปวิดีโอ Reels จะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) เป็นประเภทไฟล์ .mp4
6. ต้องเป็นคลิปที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นๆ หากมีการตรวจพบ ตัดสิทธิ์ทันที
7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้เพลงประกอบจากคลัง YouTube (คลังเพลงและเสียง) ที่ไม่ติด ลิขสิทธิ์
8. กรณีนำรูปถ่ายบุคคลหรือสัมภาษณ์ส่วนตัวมา ผู้แข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นด้วย
9. คลิปจะต้องถ่ายทำเอง ห้ามส่งคลิปของผู้อื่น หรือส่งในนามของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
10. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเก็บคลิปต้นฉบับไว้ หากคณะกรรมการเลือกคลิปวิดีโอ Reels ของคุณเพื่อรับรางวัล
11. คลิปที่ส่งเข้ามาจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อของผู้เข้าแข่งขัน และจะต้องไม่ใช่คลิปที่ได้รับรางวัลจากที่อื่น
    และไม่ได้ขายใน Stock Photo/Video

12. ผู้แข่งขันต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา รูปภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใด
    ที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และอ้างอิงถึงแหล่งที่มาได้
    ทาง Taiwan Excellence จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆก็ตาม 
13. คลิปวิดีโอ Reels ทุกคลิปที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างคลิป แต่ทางTaiwan Excellence สามารถนำ
    มาใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติม
14. หากปรากฏว่าผู้เข้าประกวดที่ส่งคลิปไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิ์
    ผู้เข้าแข่งขัน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
15. สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ผู้โชคดี
16. ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มูลค่าเกิน 1,000 บาท จำเป็นต้องเสียภาษี 5% ของมูลค่ารางวัล ณ ราคาที่ได้รับรางวัล
    ในวันนั้นๆ
 

**ทีมงาน Taiwan Excellence ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

1. เลือกผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการจากผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence ที่ให้ไว้ 12 รายการทางด้านล่าง และแสดงความ
   รู้สึกที่ออกทางสีหน้า ,ท่าทาง, หรือการกระทำของคุณเมื่อเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น ผ่านคลิปวิดีโอ Reels
2. อัดคลิปวิดีโอ Reels เป็นคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 15 วินาที (สามารถตัดต่อเพิ่มเติมได้ เพิ่มลูกเล่นได้ตามใจชอบ) 

3. โพสต์วิดีโอ Reels ไปยังโซเชียลมีเดียของคุณเอง (เปิดสาธารณะ) และเขียนคำอธิบาย
   ความรู้สึกเชิงบวกของคุณโดยมีความยาวไม่เกิน 350 ตัวอักษร พร้อมแฮช
แท็ก
#SmilewithTaiwanExcellence #ExpressionwithTaiwanExcellence  #Positivevibes – ข้อความที่เขียนไม่นับรวมกับแฮชแท็ก


4. ลงทะเบียนและส่งคลิปผ่าน google form (โดยใช้ลิงก์ของโพสต์ในข้อ 3) มาแนบในแบบฟอร์มการสมัคร
5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม Share Your Expression with Taiwan Excellence

เกณฑ์การคัดเลือก

รอบที่ 1 คัดเลือกผลงาน 20 วิดีโอด้วยหลักการดังต่อไปนี้

 • การแสดงออกทางอารมณ์และบุคลิกภาพ
 • ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์
 • คลิปที่ดูแล้วให้ความรู้สึกสนุกสนาน พร้อมการแสดงออกเชิงบวก
 • หมายเหตุ: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม

รอบที่ 2 คัดเลือกโดยผลโหวตแบบสาธารณะ

 • โดย 5 ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับจาก
  Taiwan Excellence
 • อีก 15 ผลงาน จะได้รับรางวัลพิเศษ
 • ผู้โหวตจะต้องแชร์ภาพพร้อมแฮชแท็ก #HappinesswithTaiwanExcellence จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมโหวต

ผู้โหวต 100 ท่านจะได้รับ GrabFood e-voucher มูลค่า 50 บาท
(จากการจับฉลากลุ้นรับรางวัล)
รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ 5 อันดับแรก

เลือกระหว่าง SET A หรือ SET B

SET A
สายอินฟลูที่ชอบถ่ายรูป

CROZ VANGUARD CAMERA กล้องดิจิตอลที่เป็นการผสมผสานการออกแบบระหว่างไต้หวันและมาเก๊า ที่ใช้วัสดุไม้ร่วมกับวัสดุใสที่โชว์ให้เห็นถึงองค์ประกอบภายใน พกไปที่ไหนคุณต้องโดดเด่นเหนือใครอย่างแน่นอน 
มาพร้อมอุปกรณ์เสริม ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้, Effect Lens แบบต่างๆ รวมถึง 4 in 1 ฟังก์ชั่นการ์ด 

SET B
สายเกมเมอร์ / ไลฟ์สดที่ชอบอยู่บ้าน

Live Streamer MIC 330 ไมโครโฟน Dynamic Cardioid XLR ที่ออกแบบมาเพื่อสตีมเมอร์โดยเฉพาะ มีตัวกรองป๊อปอัพในตัวสามารถลดเสียงสะท้อน เพื่อให้คุณภาพเสียงที่เหนือชั้น มีความไวน้อยกว่าต่อแหล่งเสียงที่อยู่ไกลและจะรับเสียงโดยตรงจากด้านหน้าทำให้สามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเสียงของคุณ

AVerMedia DualCam เว็บแคม 2 in 1 ที่มีกล้อง 2 ตัวช่วยจับภาพ 2 มุมมองที่แตกต่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะเก็บภาพตัวคุณ ไปพร้อมกับวัตถุหรือเอกสารต่างๆ บนโต๊ะ มาพร้อมไมโครโฟนในตัวถึง 2 ตัว จึงให้เสียงที่คมชัด เป็นธรรมชาติ ลดเสียงรบกวน สามารถจับเสียงทุกทิศทางได้อย่างชัดเจนในระยะ 3 เมตร เหมาะสำหรับการประชุมออนไลน์ การสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

Maktar Qubii Duo + MicroSD 128GB อุปกรณ์สำรองข้อมูลอัตโนมัติขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว รองรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android สามารถถ่ายโอนข้ามระบบปฏิบัติการได้ และจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ 4K รายชื่อผู้ติดต่อ เพลง และไฟล์อื่นๆ แบบออฟไลน์ได้อย่างปลอดภัย และรองรับการสำรองข้อมูลจาก Facebook, Instagram, Flickr, Twitter และอื่นๆ สามารถรองรับ MicroSD Card ขนาดใหญ่ถึง 2TB สามารถใช้ Qubii Duo กับอุปกรณ์หลายเครื่อง สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณชาร์จ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยอย่าง MicroSD Card Lock ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่สำรองข้อมูล

รางวัลพิเศษสำหรับ 15 ผลงาน

เงื่อนไขการใช้ E-Coupon หรือ Code เติมน้ำมันบางจาก 

 • วันหมดอายุ E-Coupon ตามแจ้งใน sms สำหรับผู้รับสิทธิ์ เมื่อหมดอายุจะไม่สามารถคืนได้ในทุกกรณี
 • มูลค่าของ E-Coupon ไม่สามารถ ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • E-Coupon สามารถใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ
 • E-Coupon หรือ Code สามารถใช้ได้ครั้งเดียว ต่อรายการขาย
 • รางวัลบัตรเติมน้ำมันจะถูกส่งตามเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากส่งไม่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ขอสงวนสิทธิดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

Product Feature

Aspire Vero
มีทัชแพด OceanGlass™ ซึ่งทำจากพลาสติกที่ลอยอยู่ในมหาสมุทร แชสซีของ Aspire Vero ใช้พลาสติกรีไซเคิล (PCR) หลังผู้บริโภค 30% ซึ่งมีความทนทานและแข็งแกร่ง และประหยัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 21% 

สั่งซื้อสินค้า

RO Water Purifier WP742 series
เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกะทัดรัด เหมาะกับทุกเคาน์เตอร์ครัว มอบน้ำดื่มสะอาดบริสุทธ์ และดีกับสุขภาพ ด้วยระบบการกรองขั้นสูง 4 ขั้นตอน กับการกรองด้วยระบบ RO ความละเอียดสูงถึง 0.0001μm จึงกำจัดแบคทีเรีย สารโลหะหนักได้หมดจด

สั่งซื้อสินค้า

CAGEBOT – Mars E1
อุปกรณ์ฝึกพัฒนาทักษะและความสามารถด้านหุ่นยนต์ เพื่อการศึกษาด้านวิศวกรรม วัสดุเป็นพลาสติกเกรดอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ เหมาะที่จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างโครงสร้างของหุ่นยนต์

สั่งซื้อสินค้า

juliArt CISPER Hair Revitalizing Ampoules Extra
ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาผมร่วงและผมบาง เป็นสูตรที่มีเปอร์เซ็นต์ NcPA สูงสุด ซึ่งมีส่วนผสมที่สกัดจากถั่วเหลืองที่ช่วยฟื้นฟูรากผมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเจริญเติบโตของเส้นผมและรักษาสมดุลของสุขภาพหนังศีรษะ

สั่งซื้อสินค้า

Cycle Box
ให้คุณเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือการปั่นจักรยาน เพียง 3 นาทีเพื่อฟิตร่างกายและขจัดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ!

สั่งซื้อสินค้า

Maktar Qubii Duo + MicroSD 128GB
อุปกรณ์สำรองข้อมูลอัตโนมัติขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว รองรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android สามารถถ่ายโอนข้ามระบบปฏิบัติการได้ และจัดเก็บรูปภาพ วิดีโอ 4K รายชื่อผู้ติดต่อ เพลง และไฟล์อื่นๆ แบบออฟไลน์ได้อย่างปลอดภัย และรองรับการสำรองข้อมูลมากถึง 2TB รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย MicroSD Card Lock ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ใช้

สั่งซื้อสินค้า

S746 PIONEER FLEET 4
น้ำหนักเบา พับเก็บได้ ใช้แบตเตอรี่ AGM ระดับพรีเมียม ใช้งานได้ยาวนานขึ้นเป็น 2 เท่า มาพร้อมที่ชาร์จมือถือ USB ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้งาน รับน้ำหนักได้มากถึง 180 กิโลกรัม (400ปอนด์)

สั่งซื้อสินค้า

Soda Splash
สามารถทำน้ำโซดาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มผสมโซดา ทำน้ำโซดาได้ครั้งละ 1 ลิตร เพียงใส่น้ำเย็นจัด 1 ลิตร ลงในกระบอก อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) 1 หลอด เขย่าขวด 15 ครั้ง จะได้น้ำโซดาซ่าส์ ยิ่งเย็น ยิ่งซ่าส์

สั่งซื้อสินค้า

Hoverpen – Interstellar Edition
ปากกาที่ผลิตในไต้หวันเต็มรูปแบบพร้อมสิทธิบัตรระดับนานาชาติและได้รับรางวัลการออกแบบระดับนานาชาติหลายรางวัล มาพร้อมไส้ปากกาลูกลื่น Schmidt ของเยอรมันมาตรฐานสากล ทำจากอะลูมิเนียมสำหรับใช้ในการบินและอวกาศ และฐานโลหะผสมสังกะสี มีความแข็งแรง คงทน

สั่งซื้อสินค้า

O’right Sorghum Radiance Banana Fiber Sheet Mask
มาส์กชีทสูตรวีแกน ปราศจากกลูเตน ปลอดจีเอ็มโอ ได้รับการรับรองจาก USDA 100% โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของสารสกัดจากข้าวฟ่าง ที่สกัดด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิก 

สั่งซื้อสินค้า

Q Bear
นักแปลเสียงร้องไห้ของลูกน้อย ที่จะช่วยบอกคุณเกี่ยวกับความต้องการของเด็กทารก ความต้องการที่ระบุได้มี 4 ข้อ ได้แก่ ความหิว การเปลี่ยนผ้าอ้อม ง่วงนอน และปลอบโยน  

สั่งซื้อสินค้า

Ta-Da Chair
ปัญหาของผู้สูงอายุเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน คือ การหาที่นั่งพักเหนื่อยเมื่อต้องการหยุดพักจากการเดินชั่วขณะ ทำให้ผู้สูงอายุหลายท่านเลือกที่จะขังตัวเองไว้ในบ้าน Ta-Da Chair เข้าใจปัญหาความเสื่อมโทรมทางร่างกายของผู้สูงอายุ 

สั่งซื้อสินค้า

เกี่ยวกับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (Taiwan Excellence Award) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ในทุกปีจะมีการดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวันที่มีคุณค่าในด้านนวัตกรรม โดยมีกลไกการคัดเลือกที่เข้มงวดใน 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด เพื่อได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของไต้หวัน ที่ศูนย์การค้าไต้หวันจะช่วยส่งเสริมและผลักดันออกสู่ตลาดโลก

โดยในช่วงที่ 2 ของการตัดสิน จะเป็นการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน “ระดับคุณภาพทองคำ” และ “ระดับคุณภาพเงิน” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของการเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของไต้หวัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลก

เกี่ยวกับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (Taiwan Excellence Award) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ในทุกปีจะมีการดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวันที่มีคุณค่าในด้านนวัตกรรม โดยมีกลไกการคัดเลือกที่เข้มงวดใน 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด เพื่อได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมของไต้หวัน ที่ศูนย์การค้าไต้หวันจะช่วยส่งเสริมและผลักดันออกสู่ตลาดโลก

โดยในช่วงที่ 2 ของการตัดสิน จะเป็นการมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน “ระดับคุณภาพทองคำ” และ “ระดับคุณภาพเงิน” ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของการเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนของไต้หวัน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจาก Taiwan Excellence โดย

ดำเนินงานโดย

Ad by TITA

Copyright © 2023 Taiwanexcellenceth

ติดต่อเราได้ที่ Facebook หรือ LINE @taiwanexcellenceTH

Powered by I2E Marketing Co., Ltd.

ติดต่อเราได้ที่ Facebook หรือ LINE @taiwanexcellenceTH

Copyright © 2023 Taiwanexcellenceth

Powered by I2E Marketing Co., Ltd.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า